Wie

Met wie werkt Coach Human Dynamics?

In principe kan iedereen met een vraag contact opnemen. In de praktijk ben ik vooral actief in het onderwijs. Vooral in voortgezet en hoger onderwijs, maar ook op basisscholen. In het submenu ziet u een opsomming van de verschillende groepen die je daar tegenkomt. Per groep geef ik een indruk van mogelijke vragen en wat we samen kunnen doen.

Naast het onderwijs, coach ik ook medewerkers en leidinggevenden in onder meer jeugdzorg, jeugdhulpverlening, bouw, ICT, rechtspraak en natuur- en landschap.

En particulieren dan? Tot nu toe is die vraag beperkt, maar als ik alleen al naar mijn privéleven kijk, weet ik dat er veel mogelijkheden zijn om een positieve bijdrage te leveren aan het onderlinge begrip en de communicatie.