Persoonlijkheidsdynamiek Human Dynamics

Over het eerste principe staat hier informatie. Het tweede principe bepaalt het wat. Dat wil zeggen: de focus, datgene waar iemand van nature vooral op gericht is.

Heb je bijvoorbeeld de mentaal-fysieke dynamiek, dan zoek je naar visie, overzicht, waarden, de betekenis op de lange termijn (mentaal) van zaken in de concreet (fysiek) waarneembare wereld en ben je erop gericht deze (fysiek) vast te leggen.

Het eerste en tweede principe vormen samen de persoonlijkheidsdynamiek. De zes meest bekende hebben (in telegramstijl) de volgende kenmerken:

 • Mentaal fysiek
  Onafhankelijk denken, logisch redeneren, tot essentie terugbrengen, eigen ruimte, vooruitkijken en terugredeneren.
 • Mentaal emotioneel
  Onafhankelijk positie kiezen, observeren wat er binnen groepen gebeurt, zuiver formuleren, verbinden op waarden.
 • Emotioneel mentaal
  Aanjagen, sparren over ideeën, vaste patronen doorbreken, voorwaarts stuwen, beweging, experiment, trial & error.
 • Emotioneel fysiek
  Associëren, contact maken, aanvoelen/invoelen wat er bij individuen gebeurt, bevestigen, concrete verbinding maken.
 • Fysiek emotioneel
  Samenhang zoeken, indrukken absorberen, tijd nemen, gemoedelijkheid, acceptatie, vertrekken vanuit het bestaande, systemisch denken.
 • Fysiek mentaal
  Doelgericht werken, samenhang zien, striktheid hanteren, systematiek, efficiëntie, plannen, hoofd- van bijzaken scheiden.

Voorbeeld
Een voorbeeld dat een idee geeft over het hoe (1e principe) en wat (focus, 2e principe) bij de laatste twee persoonlijkheidsdynamieken in het rijtje hierboven.

Hoe kom je erachter wat jouw persoonlijkheidsdynamiek is?
Natuurlijk is het niet mogelijk om op basis van een paar woorden je persoonlijkheidsdynamiek vast te stellen. Volgens veel trainers heb je een tot twee dagen nodig om je, via verschillende bronnen en werkvormen, een beeld te vormen van de verschillen en te bepalen (of vermoeden) welke het dichtst bij jou staat.

Mijn ervaring is dat het soms lukt om in kortere tijd een goede inschatting te maken van je persoonlijkheidsdynamiek, maar om echt de impact en werking ervan te begrijpen, heb je veel meer tijd nodig. Ook mensen die al diverse trainingen of opleidingen hebben gedaan, of jarenlang in een netwerk bezig zijn met Human Dynamics, gaan regelmatig jammerlijk de mist in of verschieten na jaren toch ‘opeens’ van dynamiek.

Is dat raar? Betekent dit dat ze een slechte opleiding hebben gehad? Of – erger – dat het gedachtegoed niet zo doordacht is als trainers ons willen laten geloven? Nee. Het zegt iets over hoeveel we in de loop van ons leven aangeleerd hebben, in ons gezin, de opvoeding, de cultuur waarin we zijn opgegroeid, de scholen waar we op hebben gezeten, het werk dat we zijn gaan doen… We leren bijvoorbeeld expressief te zijn, of juist ingetogen. We leren planmatig te werken, of juist via trial and error. En als we dat maar lang genoeg leren en als de omgeving het maar belangrijk genoeg maakt, wordt het iets van onszelf. Soms leidt het ertoe dat ons ‘oorspronkelijke zelf’ op de achtergrond raakt, wordt onderdrukt of vergeten.

Bij Human Dynamics ‘pellen we die aangeleerde gewoonten af’ en kijken we wat daaronder zit. Vaak is dat heel verrassend, soms zelfs bevrijdend.