Schoolleider

Wat is jouw leiderschapsstijl? Is het een stijl die je op het lijf geschreven is, of kost het veel moeite om het gedrag dat erbij wordt gevraagd, te vertonen? Wat betekent dit, voor jezelf en voor je omgeving?

Wat is het effect van jouw manier van communiceren en samenwerken op het managementteam en op andere medewerkers? Ben je je hiervan bewust, of onderschat je het? (Ja. Ja. Ja!) Hoe zit het omgekeerd? Voor welk gedrag en welke signalen heb jij een heel gevoelige antenne, en welke merk je niet of nauwelijks op? Ken je de betekenis ervan – echt, of vul je die maar in op je eigen manier? Die niet fout hoeft te zijn, maar ook zomaar de plank mis kan slaan.

Wat is het dominante principe in de cultuur van je school? Hoe verhoudt zich dat tot wat de organisatie vraagt van medewerkers en leerlingen en tot de wijze waarop er gewerkt wordt? Hoe is het voor jou om in zo’n omgeving te functioneren? Brengt het je in je kracht, of kost het je vooral energie?

Voorbeelden van vragen die mogelijk spelen. Wat speelt er bij jou?