Mentor

Als mentor heb je de mogelijkheid om op een meer onbevangen manier naar leerlingen te kijken en de ontwikkeling van de persoon meer centraal te stellen dan de cijfermatige resultaten.

Vaak ligt daar ook de interesse en drijfveer van de mentor. Human Dynamics kan je helpen om je mentorwerk met nog meer plezier, maatwerk en resultaat in te vullen.

Voorbeelden van thema’s zijn:

  • individuele gesprekken met leerlingen; waarom is er met de ene meteen een klik en met de ander niet – of zelfs een clash?
  • motivatie; hoe kun je het vlammetje – dat toch ergens verstopt moet zitten – aansteken, ook bij die ene leerling in wie niemand meer gelooft?
  • groepslessen. Hoe krijg je een gesprek op gang waar ieder aan meedoet? Weet je eigenlijk wel hoeveel manieren van ‘meedoen’ er bestaan?
  • enzovoort.

Ik ga graag met je in gesprek over waar jij mee aan de slag wilt.

Eventueel hulpmiddel
In 2011 schreef ik een mentormethode geïnspireerd door het gedachtegoed van Human Dynamics, voor leerlingen in de bovenbouw havo/vwo van het voortgezet onderwijs. In 2016 is de tweede druk uitgekomen. Het leerlingboek daagt uit om in en buiten school op zoek te gaan naar verschillen en deze te leren (h)erkennen. Thema’s zijn o.a. motivatie, informatie verwerven en verwerken, plannen en samenwerken. De mentorhandreiking licht de opzet toe, bevat suggesties voor en uitleg over les- en werkvormen, observatietips en andere handvatten (inclusief reflectieopdrachten voor de mentor zelf) om Human Dynamics in de praktijk vast te pakken. Voor meer info, klik hier.