Speelveld Human Dynamics

Een aantal jaren geleden ontwikkelde ik Het Speelveld. Een hexagon van drie bij drie meter dat je op de vloer uitlegt en dat je in één oogopslag de zes persoonlijkheidsdynamieken van Human Dynamics laat zien. Als je eromheen loopt, zie je dat elke ‘taartpunt’ (persoonlijkheidsdynamiek) zijn eigen fundament heeft. Door letterlijk van plek te veranderen, kunnen deelnemers het perspectief van hun collega innemen en proberen te begrijpen wat de behoeften en drijfveren van de ander zijn. Tegelijkertijd zien ze hoe deze – soms licht, maar soms ook enorm – verschillen van die van henzelf.

Daarnaast moedigt het Speelveld aan om gedrag dat gekoppeld is aan de verschillende persoonlijkheidsdynamieken, ter plekke te oefenen. In elke taartpunt staan doe-opdrachten als: ‘jaag aan’, ‘neem de tijd’, ‘denk hardop’ ‘werk in stilte’, baken het speelveld af’, ‘negeer het kader’. Je ziet onmiddellijk dat het natuurlijke gedrag van de ene persoon soms haaks staat op – en vol in de allergiezone – van de ander.

Een werkvorm die uitnodigt om dat natuurlijke gedrag te vertonen, is starten vanuit een gezamenlijke vraag, waarbij iedereen wel een bepaalde urgentie voelt. Die vraag leg je in het midden van het hexagon en vervolgens ga je er samen mee aan de slag, waarbij ieder wordt gevraagd dat zoveel mogelijk op zijn eigen manier te doen. Binnen enkele minuten zie je de verschillen ‘live’ op het Speelveld. Daar werken we mee verder.