Begeleiding scholennetwerk

Verschillen als Kansen is een netwerk van scholen voor voortgezet onderwijs dat bestaat vanaf 2004. De gezamenlijke drijfveer is het creëren van onderwijs waarin de behoeften, talenten en drijfveren van alle leerlingen optimaal tot bloei kunnen komen.

We zijn ervan overtuigd dat de sleutel ligt in het vermogen van schoolleiders en docenten om recht te doen aan verschillen. Tien jaar lang is daar op veel verschillende manieren aan gewerkt en heeft het geleid tot professionele ontwikkeling van schoolleiders, verbinding tussen deelnemers en aansprekende resultaten op de scholen.

Het netwerk heeft zo een aantal jaren succesvol gefunctioneerd en zich in het vervolg op een steeds meer organische wijze verder ontwikkeld. In de periode 2015-2017 (met uitloop naar april 2018) is een nieuwe dimensie toegevoegd: Professionele Leergemeenschap. We proberen te onderzoeken wat de toegevoegde waarde is van Human Dynamics bij het ontwikkelen van een PLG op een aantal vo-scholen. Tegelijkertijd onderzoeken we in hoeverre de uitgangspunten van de PLG recht doen aan de verschillen die we gedefinieerd hebben vanuit Human Dynamics.

Ik ben vanaf 2007 betrokken bij het netwerk. Eerst in de rol van observator en verslaggever, daarna heb ik samen met Harry Jansen ontwerp, organisatie en begeleiding van de bijeenkomsten opgepakt. Zowel de inhoud als de communicatie- en samenwerkingsprocessen doen telkens weer een beroep op inzicht in Human Dynamics en analytische plus coachende vaardigheden.

Wat de toekomst is van het netwerk Verschillen als Kansen, is op dit moment niet duidelijk. Mogelijk gaan de huidige scholen samen verder zonder facilitering van Interstudie-NDO en Met Human Dynamics, en krijgen we de kans met een nieuw netwerk te starten. Scholen die hierin geïnteresseerd zijn, kunnen zich aanmelden!