Onderwijs

(Let op: dit menu heeft een submenu: leerling / ouders / docent / mentor / teamleider / schoolleider.)

Ik ben gefascineerd door alles wat met ontwikkeling te maken heeft en iedereen die daar een bijdrage aan levert. Misschien is dat wel de reden dat ik als coach vooral actief ben in het onderwijs.

Kan, maar het is niet de enige. Al op heel jonge leeftijd keek ik kritisch naar het onderwijs dat ik en mijn klasgenoten ‘genoten’. Vooral in het voortgezet onderwijs viel me op dat veel docenten hun eigen ding deden, ongeacht wie ze voor zich zagen zitten. Zagen ze ons wel? Sommige docenten wel, andere niet.

Differentiatie
Zo’n 35 jaar later is er best veel veranderd. Er is meer aandacht voor differentiatie, maar het blijft moeilijk om het echt vorm te geven. Om het werken met verschillen in de vingers te krijgen. Sommige docenten maken er hun missie van; andere trekken zich er nog steeds niets van aan.

Natuurlijk kun je ook veel leren als een docent op geen enkele wijze aansluit bij jouw manier van informatie opnemen en verwerken. Als hij totaal niet geïnteresseerd is in met welke werkvorm hij jou op het puntje van je stoel kan krijgen. Als hij alleen kijkt welke cijfers je uitpoept, zonder zich af te vragen of je je daadwerkelijk de leerstof eigen maakt en daadwerkelijk stappen zet in je ontwikkeling.

Onderwijs moet beter
Ik denk echter dat onderwijs, en zeker het onderwijs van deze tijd, daar niet voor bedoeld is. En volgens mij voelen veel mensen dat zo. De signalen liegen niet. De uitval is onnodig hoog, het gebrek aan motivatie bij leerlingen (niet om te leren, maar wel om naar school te gaan) idem en datzelfde geldt voor de frustratie die een deel van de docenten ervaart. Daar komt bij dat de buitenwereld, politiek en media altijd het vergrootglas op het onderwijs leggen en blijven communiceren dat het niet goed gaat. (Doe ik dat ook? Soms, als ik heel boos ben. Meestal gaat het dan om een van mijn kinderen.)

Je zult maar docent zijn en je dagelijks met hart en ziel inzetten voor de ontwikkeling van jonge mensen… Knap als het lukt die motivatie vast te houden.

Omgaan met verschillen
Beter omgaan met verschillen is niet de enige oplossing, maar ik ben ervan overtuigd dat het een flinke steen kan bijdragen aan verbetering. Daar probeer ik iets in te betekenen, onder andere door leermiddelen te ontwikkelen, door prikkelende bijeenkomsten te organiseren voor en met het netwerk Verschillen als Kansen, en door individuen en onderwijsteams te begeleiden of te coachen.

Dat laatste doe ik vooral in het voortgezet en hoger onderwijs, maar ook op basisscholen. In het submenu ziet u een opsomming van de verschillende groepen die ik in het onderwijs tegenkom en geef ik een indruk van mogelijke vragen en wat we samen kunnen doen.