Ervaring coach Human Dynamics

In de loop der jaren heb ik de nodige ervaring opgebouwd in het begeleiden van individuen en teams die (willen) werken met Human Dynamics. Zowel in het primair en voortgezet onderwijs als bij hogescholen.

Voortgezet onderwijs
De afgelopen jaren heb ik veel samengewerkt met Harry Jansen van Interstudie-NDO/Marant, en af en toe met enkele van zijn collega’s. Dit zijn de activiteiten/rollen:

  • coach/procesbegeleider bij diverse trainingen Human Dynamics op scholen voor voortgezet onderwijs in Drenthe, Zuid-Holland, Zeeland en Limburg
  • trainen team schoolleiders, teamleiders en leerlingcoördinatoren in samenwerking en professionaliseren persoonlijk leiderschap
  • co-faciliteren van een open training Human Dynamics voor deelnemers uit onderwijs en bedrijfsleven
  • begeleiden verdiepingstraject Human Dynamics voor docenten van een school voor voortgezet onderwijs in Drenthe
  • begeleiden van een verbetertraject communicatie en samenwerking tussen directie en schoolleiders in een onderwijscluster
  • samen begeleiden van het voortgezet onderwijsnetwerk Verschillen als Kansen.

Met Mara Lammertzen van de Verschilspecialisten verzorgde ik een workshop Human Dynamics op maat voor mentoren van het Leidse Rijn College (Utrecht). Deze vraag kwam naar aanleiding van de mentormethode Human Dynamics waarmee de school nu enkele jaren werkt.

Basisonderwijs
Angelique Janssen van JT&A heb ik enkele malen ondersteund als procesbegeleider bij teams in het primair onderwijs (Utrecht en Overijssel). Daarnaast schreef ik in opdracht van Angelique de Reisgids.

Hogescholen
De hiervoor genoemde Harry Jansen van Interstudie-NDO/Marant en collega’s heb ik ondersteund als procesbegeleider bij tweedaagse trainingen Human Dynamics bij verschillende faculteiten van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

Daarnaast heb ik diverse bijeenkomsten (mee)begeleid voor studenten van de minor Leren en Innoveren en voor Fast Forward studenten van Hogeschool Saxion.

Naast deze bijeenkomsten verzorgde ik enkele workshops in jeugdzorg en welzijn en in het bedrijfsleven (bouw en ICT).

Personal coaching
Op het gebied van individuele coaching heb ik onder meer ervaring met schoolleiders (po en vo), docenten, vo-leerlingen, directie en medewerkers in jeugdhulpverlening, jeugdzorg, welzijn, bouw en de natuur- en landschapsector.

Tot slot gebruik ik Human Dynamics op elk moment dat het relevant is/een bijdrage levert aan het werkproces waarvan ik onderdeel uitmaak.