Derde principe Human Dynamics

Het derde principe Human Dynamics is het principe dat het verst van je af ligt. Het wordt wel het ontwikkelprincipe of de ‘balansbrenger’ genoemd.

Voorbeeld: emotioneel-mentaal > fysiek
Een voorbeeld. Als je dynamiek emotioneel-mentaal is, heb je moeite met het fysieke principe. Je bent heel enthousiast in de startfase van een project en komt met idee na idee, maar hebt moeite om die ideeën in de praktijk te concretiseren. Je wilt niet stilstaan, maar bewegen, liefst vooruit en in grote stappen. Mensen die neuzelen over details of steeds in de ‘ja maar’ houding zitten, remmen jouw enthousiasme en drive.

Die eerste twee principes vormen je kracht, het derde principe is als het ware je zwakke plek. Als je daar wat meer van ontwikkelt, word je wat praktischer, heb je wat meer geduld met mensen die tijd nodig hebben om tot een besluit te komen en luister je ook beter naar de signalen van je lichaam (fysiek) die je nogal eens dreigt te verwaarlozen.

Zo heeft elke persoonlijkheidsdynamiek andere kenmerken en eigen blinde vlekken of minder ontwikkelde eigenschappen.

Het derde principe oefenen, kan je beter in balans brengen. Maar balans kun je ook bereiken door beter te snappen wat jou echt motiveert en waar je diepere behoeften liggen. En/of door je bewuster te worden van je natuurlijke kwaliteiten, de waarde ervan te (h)erkennen en ze vervolgens bewuster in te zetten!