Wat is Human Dynamics?

Een korte uitleg van het systeem Human Dynamics: de drie principes, en de begrippen centrering, persoonlijkheidsdynamiek en ontwikkelprincipe/balansbrenger.

Ieder mens is een compleet systeem
Ieder mens is een compleet ‘systeem’ dat is opgebouwd uit drie bouwstenen: mentaal, emotioneel en fysiek. Die bouwstenen noemt Human Dynamics principes. Elk mens heeft alle drie principes in zich, maar iedereen heeft een andere combinatie. De mate (intensiteit) waarin elk principe aanwezig is en de wijze waarop de principes met elkaar samenwerken, bepaalt hoe u functioneert.

Het eerste principe noemt Human Dynamics de centrering. Klik hier voor uitleg hierover.

Het eerste en tweede principe vormen samen je persoonlijkheidsdynamiek.

Het derde principe noemen we het ontwikkelprincipe of de balansbrenger.