Coach organisaties en bedrijven

Naast het onderwijs, coach ik ook medewerkers en leidinggevenden in andere organisaties en in het bedrijfsleven. Onder meer in jeugdzorg, jeugdhulpverlening, welzijn, bouw, ICT, rechtspraak en de natuur- en landschapssector. Daarnaast heb ik een aantal zelfstandig ondernemers (zzp-ers) gecoacht.

Vraagstukken op het gebied van communicatie en samenwerking spelen overal. Bij individuele coaching staat dit soms centraal.

Voorbeelden van coaching vragen/problemen

Vaak gaat het over:

 • onvoldoende plezier of motivatie voelen in je werk
 • regelmatig misverstanden of conflicten hebben met een bepaalde collega
 • onvoldoende waardering of vertrouwen ervaren van je leidinggevende
 • als leidinggevende er niet in slagen de klik te maken met medewerkers
 • het gevoel hebben dat je onvoldoende uit de verf komt in je functie
 • langdurig stress ervaren, tegen een burn-out aanzitten
 • moeite hebben met een reorganisatie of andere verandering
 • je niet kunnen vinden in de nieuwe visie of manier van werken
 • je persoonlijke principes/waarden botsen met hoe het gaat in de organisatie
 • enzovoort.

Doelen coaching Human Dynamics
Waar werken we dan bijvoorbeeld naar toe?

 • het vraagstuk/probleem in de kern begrijpen met hulp van inzichten vanuit Human Dynamics
 • reacties van jezelf en anderen begrijpen door onderliggende behoeften en drijfveren te kennen
 • handvatten krijgen om beter aan te sluiten bij behoeften en drijfveren van anderen
 • handvatten krijgen om je eigen motivatie en werkplezier te verhogen
 • met meer zelfvertrouwen tussen je collega’s staan
 • leren je grenzen beter te voelen en hier op een gezondere manier mee om te gaan
 • energie krijgen van je werk en energielekken voorkomen
 • meer vanuit je kwaliteit functioneren
 • anders naar veranderingen kijken en hier beter mee om leren gaan
 • enzovoort.

Werkwijze
Stel, u bent zo’n medewerker, leidinggevende of ondernemer. Hoe gaan we dan te werk?

In het eerste gesprek verkennen we samen het vraagstuk. We bespreken ook waar u van af wilt (wat u minder wilt ervaren) en waar u naar toe wilt (wat u meer wilt ervaren).

Daarna doe ik voorstellen voor een bepaalde manier van werken, eventueel gecombineerd met hulpmiddelen. Het kan zijn dat de werkwijze dicht bij uw comfortzone ligt, maar ik daag u ook zeker uit om daar uit te stappen. Vaak is het een afwisseling tussen beiden.

Een coach’traject’ (ik heb iets tegen dat woord) duurt nooit langer dan noodzakelijk. Regelmatig zijn we na twee of drie keer klaar en kan de persoon verder.