Docent / leerkracht

Hoe klinkt dit?

Vanuit jouw kracht lesgeven, leerlingen begeleiden, met ouders in gesprek gaan en met collega’s samenwerken. En tegelijkertijd zo goed mogelijk aansluiten bij wie leerlingen, ouders, collega’s en de schoolleiding zijn en wat ze van je vragen.

Niet slecht, toch?

Mijn ervaring is dat veel leerkrachten/docenten heel erg hun best doen om naar het gedrag van leerlingen te kijken, maar dat ze zich veel minder bewust zijn van hun eigen stijl. Vaak onderschatten ze de impact hiervan op leerlingen enorm. Dat geldt ook voor de structuur van je les, de instructie die je geeft en het materiaal dat je aanbiedt. Heb je meer inzicht in de effecten, en ben je bereid om alternatieven uit te proberen, dan ontstaan er nieuwe mogelijkheden.

Ik kan je hierbij ondersteunen. Daarnaast kan ik met je kijken naar bijvoorbeeld gedrag van leerlingen waar jij moeite mee hebt. Hoe beter je de betekenis van het gedrag begrijpt, hoe gemakkelijker het is om het ’te verdragen’ en erop te reageren (of juist niet). Een ander voorbeeld is de vraag waarom een leerling van wie je vermoedt dat hij het niveau prima aankan, toch in prestaties achterblijft. Zit het in motivatie, intelligentie, in voorkeursstijl, of…?

Ook in de samenwerking met collega’s of je teamleider kunnen obstakels zitten die je werkplezier of je zelfvertrouwen naar beneden halen. Een enkele keer heb je gewoon te maken met een echte hufter of bitch, maar vaak zijn de misverstanden of irritaties terug te voeren naar verschillen. En als je werkt in een omgeving waar ieder heel druk is of op zijn tenen loopt, wordt het heel eenvoudig om te botsen.

Ik help je graag om met je te kijken naar wat er speelt en om nieuwe mogelijkheden te vinden.