Teamcoaching Human Dynamics

Teamcoaching Human Dynamics is gericht op het herkennen en erkennen van kwaliteiten, behoeften en drijfveren, op verbetering van communicatie en samenwerking en op optimale inzet van ieders talenten ten behoeve van een plezierige en effectieve samenwerking.

“Zo, dat is een mond vol.” Ja, stoer hé? Misschien klinkt het wat pretentieus, maar voor minder ga ik niet.

Ik heb in 2008 de opleiding Coach-practitioner Human Dynamics gevolgd bij JT&A. Een pittige opleiding van een al net zo pittige dame, die de lat hoog legt. En dat heb ik graag!

Waar werken we aan?
Met hulp van Human Dynamics, maar ook vanuit andere inzichten, coach ik zowel individuen als teams. Vaak terugkerende thema’s zijn:

  • het herkennen van de eigen kwaliteiten, leer- en werkstijl, en die van de ander
  • bewustworden van fundamentele behoeften en drijfveren. Tijdens de coaching wordt duidelijk hoe fundamenteel ‘fundamenteel’ is!
  • ontwikkeling van inzicht en vaardigheden in communicatie en samenwerking
  • inzicht krijgen in hoe je jezelf gezond houdt, hoe je je motivatie op peil houdt en hoe je in je kracht blijft staan.

Hoe dan?
Human Dynamics laten landen op de werkvloer kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door één of meer teambijeenkomsten bij te wonen en in de praktijk te benoemen wat er gebeurt, in termen van communicatie en samenwerking. Om vervolgens met de teamleden manieren te vinden (ter plekke uit te proberen) om positiever/effectiever te communiceren. Dit kan tijdens een overleg, maar ook bij andere activiteiten in de dagelijkse werkpraktijk.

Een goede manier is het meelopen met de reguliere gang van zaken en te kijken naar bijvoorbeeld:

  • hoe werkzaamheden worden vormgegeven
  • hoe met elkaar wordt gecommuniceerd

Ik kijk ook graag verder, bijvoorbeeld naar:

  • welke visie de organisatie heeft op het omgaan met mensen
  • op welke wijze deze visie wordt gecommuniceerd
  • of en hoe de uitgangspunten van de visie zichtbaar worden in het dagelijkse handelen.
  • hoe het gebouw en de ruimtes zijn ingericht.

Het kan handig zijn om op één aspect in te zoomen en hier een gezamenlijke verkenning op te doen. Wanneer u een uitgebreidere analyse wilt, kunt u overwegen om een teamscan te laten maken.